Üdvözöljük a

Tanulószerződés formanyomtatványok | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződés formanyomtatványok

Az alábbiakban találhatók azok a nyomtatványok,  amelyekre a tanuló gyakorlati képzésének megkezdéséhez, a szerződéskötéshez, -módosításhoz, -megszüntetéshez szükséges lehet.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyomtatványai a hatályos szakképzési törvénynek megfelelnek.

 

Azon gazdálkodók számára, akik képzési tevékenységüket teljesítési megbízott bevonásával végzik, külön tanulószerződés melléklet is készült.

Igénybejelentő nyomtatvány

 

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

Ezen igénybejelentőn az oktatni kívánt szakmákra kell megkérni a hatósági nyilvántartásba vételt.

 

Tanulószerződés nyomtatvány

 

A diák és gazdálkodó között megkötésre kerülő tanulószerződés esetén alkalmazandó formanyomtatvány. Kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni és 4 darab eredeti példányban (eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva) a megkötést követő 5 napon belül kamaránkhoz eljuttatni.

 

Tanulószerződés módosítása

 

Tanulószerződés módosítása esetén szükséges a kitöltése. Kérjük pontosan és olvashatóan kitölteni és 4 darab eredeti példányban (eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva) a módosítást követő 5 napon belül kamaránkhoz eljuttatni.

 

Tanulószerződés felmondása

 

Ez a dokumentum szolgál a tanulószerződések felmondására és a tanulófogadási szándék jelzésére gyakorlati képzőhely váltás esetén. Erre a dokumentumra mindenképpen kell az oktatási intézmény képviselőjének aláírása és pecsétje.

 

Együttműködési megállapodás nyomtatvány

 

Együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzés folytatható:

- ha a gyakorlati képzési idő 40 %-nál kevesebb

- csak szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatra

- kiegészítő gyakorlati képzésre

- tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy

- a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

A gazdálkodó és az oktatási intézmény között megkötésre kerülő együttműködési megállapodás esetén alkalmazandó nyomtatvány. Aláírást követő 5 munkanapon belül 3, szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának.

 

Együttműködési megállapodás módosítása

 

Együttműködési megállapodás módosítása esetén szükséges a kitöltése. Aláírást követő 5 munkanapon belül 3, szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának.

 

Foglalkozási napló

 

A szakképzési törvény szabályozásai alapján a gyakorlati képzést folytató szervezetek kötelesek a tanuló gyakorlati képzéséről (Tanulószerződés és Együttműködési megállapodás alapján is) foglalkozási naplót vezetni és kérésre az iskola, a kamara, illetve a NAV munkatársai számára a folyamatosan vezetett dokumentumba bepillantást engedni. A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei: az elvégzett szakmai tevékenységek leírása tantárgyanként, valamint az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, részvétele és mulasztása a képzés során.

 

Foglalkozási napló Tanulószerződéshez itt elérhető: http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=page&id=21