Üdvözöljük a

NAV-nak történő átadás - köztartozás | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

NAV-nak történő átadás - köztartozás

A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése a gazdasági kamarákról szóló CXXI. törvény. 34/A.§ (5) bekezdése értelmében köztartozás, és azt az állami adóhatóság 2013. novemberétől adók módjára hajtja be, az illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák adatszolgáltatása alapján.

Számviteli szakemberek, gazdálkodók könyvelését végző szakemberek figyelmébe

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetése jelen felhívással segíteni szeretne a vállalkozásoknak abban, hogy el tudják kerülni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárásából fakadó kellemetlenségeket. Ahogy erről sajtó- és média hírekből már értesülhettek, több területi kereskedelmi és iparkamara átadta az illetékes NAV felé az elmaradt kamarai hozzáárulás díjakat végrehajtás kezdeményezése iránt.

Felhívjuk a minden érintett, a kamarai hozzájárulást meg nem fizetett vállalkozó, vállalkozás, gazdálkodó szervezet képviselőjének figyelmét, hogy aki nem tett eleget a kamarai hozzájárulás megfizetésének (2012. évben, 2013. évben, 2014. évben, 2015. évben, 2016. évben vagy mind az öt üzleti évben), szíveskedjen megtenni a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (1) – (5) bek alapján.

A kamarai hozzájárulás meg nem fizetésének elmulasztása miatt induló NAV végrehajtási eljárás következményeképp

-         a társaság felkerülhet a végrehajtás alatti adózók web-es felületére, nevezetesen: www.feketelista.hu;

-         a NAV internetes honlapján is szerepeltethető a cég adósként;

-         a cégjegyzék megfelelő rovatában feltüntetésre kerül a végrehajtási jog ténye, mely a cég történetében maradandó nyomot hagy;

-         meg kell fizetni az Adóhatóságot megillető, a végrehajtás foganatosításáért a költségátalányt, amely további 5.000,- Ft.

A fentebb írt kellemetlenségek elkerülése érdekében a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kéri a kamarai hozzájárulás pénzügyi rendezését.

Fejér megyében székhellyel rendelkezőknek szükséges az FMKIK-hoz befizetést tenni.

A Dunaújvárosban székhellyel rendelkezők a DKIK-hoz, mint illetékes területi kamarához fizetik be a kamarai hozzájárulást. (További információ: www.fmkik.hu honlap, bal oldalon legfelső menüpont: gazdálkodók kmarai nyilvántartásba vétele).

A kamarai hozzájárulás befizetésére két lehetőség van: személyesen készpénzben, a Gazdaság Házában, a kamara házipénztárában (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), vagy átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 10918001-00000008-21120105. Kérjük, hogy az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a kérelmező (cég/egyéni vállalkozó) nevét, adószámát szíveskedjen feltüntetni.

 

Székesfehérvár, 2016. február 10.

 

 

                                                  Megköszönve az együttműködést, tisztelettel:

                                                                     Sipos Éva s.k.

                                                                            főtitkár

                                  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében eljárva

 

Megjegyzés:

A kamarai hozzájárulás összege évente 5.000,- Ft. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évente több alkalommal értesítést küld az érintetteknek.

Az értesítő levél mintát csatoljuk. A nyilvántartásában szerelő, tartozást mutató az adatokat a kamarai nyilvántartási rendszerből kérdezzük le. A nyilvántartási rendszer évenkénti bontásban generálja és ekként tartja nyilván a vállalkozók/gazdálkodó szervezetek esedékes befizetéseit és tartozásait. Abban az esetben, ha 2012., 2013., 2014., 2015. és 2016. évre is tartozás áll fenn, úgy lehetőség van egyösszegű befizetéssel is teljesíteni a négy évre vonatkozó be nem fizetett kamarai hozzájárulást.