Üdvözöljük a

Innovációs Klub | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Innovációs Klub

2013. április 2.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Innovációs Klub (IK) célja a versenyképesség növelése, melyhez alapvető feltétel a térség innovációs potenciáljának növelése. Az IK célja szinergiában van az FMKIK küldetésével, mely egyet jelent a modern vállalkozási kultúra terjesztésével, annak érdekében, hogy a vállalkozások fejlődő, megbízható, professzionális, rugalmas, innovatív gazdálkodó szervezetek legyenek.

Az IK működetése során együttműködnek egymással környezetünk egyetemei, főiskolái kutatóintézetei és innováció-orientált vállalkozásai is, mely szervezetek közreműködéséből származó előnyös kooperációra számítunk.

 

Az IK feladatai:

Az IK évente felméri a Fejér megyei gazdaság innovációs szintjét, és folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a fejlődés folyamatát. A klub munkája során kapcsolatot tart a brüsszeli hátterű Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionális Irodájával, az FMKIK keretein belül működő tagozatokkal, a Magyar Iparkamarákkal a Nemzeti Innovációs Hivatal munkatársaival, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

 

Az IK kiemelten foglalkozik a K+F+I források, innováció-tartalmú pályázatok, az iparjogvédelem, a szabványügy és a minőségügy kérdéseivel. A Klub támogatja a Fejér megyei vállalkozások innovációs tevékenységének nemzetközi láthatóságának megteremtését, nemzetközi szintű technológiai transzfer koordinálását. Az IK ösztönzi és elősegíti a vállalkozások versenyképességét segítő kutató és fejlesztő intézmények tevékenységét. Támogatja az innováció iránt elkötelezett vállalkozások együttműtésének kialakításához szükséges rendezvények, képzések, kiállítások, piacfeltáró üzleti delegációk szervezését illetve kiadványok szerkesztését.

 

 

A tagozat tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár és gazdasági szervezet, aki

  1. 1.      innováció-orientált,
  2. 2.      felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák),
  3. 3.      kutatóintézet,
  4. 4.      tudáshordozó intézmény,
  5. 5.      innovatőr.

 

A Klubhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A szándékniylatkozat alább csatolva található.

 

Elérhetőségek:

fax: (22) 510-312

e-mail: innovacio@fmkik.hu