Üdvözöljük a

Gyakran ismételt kérdések | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gyakran ismételt kérdések

 1. Kinek kell regisztrálnia?
 2. Mi a regisztráció menete?
 3. Hová kell küldenem az adatlapot, ha postai úton adom fel?
 4. Hogyan küldhetem be az adatlapot?
 5. Milyen módon lehet befizetni a kamarai hozzájárulást?
 6. Csekken befizethetem-e a kamarai hozzájárulást?
 7. Milyen bankszámlaszámra kell utalnom a kamarai hozzájárulás díját?
 8. Ha átutalással fizetek, mi a teendőm?
 9. Meddig lehet regisztrálni?
 10. Mi történik, ha nem regisztrálom vállalkozásomat?
 11. Egyéni vállalkozónak is kell regisztrálnia?
 12. Szüneteltetem a vállalkozásom tevékenységét, ekkor is köteles vagyok regisztrálni?
 13. Hogyan kell kitölteni az adatlapot?
 14. Kapok-e számlát a befizetésről?
 15. Kapok-e visszajelzést a regisztrációról és a befizetésről?
 16. Agrárvállalkozó vagyok, köteles vagyok regisztrálni?
 17. Ez a kamarai regisztráció egyben kamarai tagságot jelent?
 18. Építőipari tevékenységet folytató vállalkozásként 2011. év folyamán már regisztráltam a vállalkozásomat, most is kell?
 19. A kamarai regisztrációért mit nyújtanak a vállalkozásoknak?
 20. Miben különbözik a kamarai tagság ettől a regisztrációtól?
 21. Könyvelő regisztrálhatja az általa könyvelt vállalkozásokat? Ha igen, hogyan teheti ezt meg?
 22. Könyvelő utalhatja-e több, általa könyvelt cég kamarai hozzájárulását?
 23. Kamarai tagoknak is kötelező regisztrálni?
 24. Kamarai tagoknak is meg kell fizetniük a regisztrációs díjat?
 25. Hol találhatók az adatlapok?
 26. Hány példányban kell beadni az adatlapot?
 27. Több vállalkozásom van, mindet köteles vagyok regisztrálni?
 28. Kinek nem kell regisztrálnia?
 29. Nyugdíjas vállalkozónak is kell regisztráltatnia magát?
 30. Elektronikusan is ki lehet tölteni az adatlapot?
 31. A székhelyemen túl fióktelepem/telephelyem is van, mi a teendőm?
 32. Nincs bankszámlaszámom, hogyan fizethetem be a regisztrációs díjat?
 33. Könyvelő vagyok, és néhány ügyfelemnek nincs bankszámlája, hogyan oldható meg a befizetés?
 34. Mi a teendő, ha a regisztrációt követően adataim módosulnak?
 35. Elektronikus aláírással rendelkezem, beküldhetem elektronikusan is az adatlapot?
 36. Külföldi szervezet magyarországi fiókteleppel rendelkezik; köteles-e regisztrálni?
 37. Miért kell az egyesülésnek, s miért nem kell az egyesületnek kérnie a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését?
 38. Mit tegyek, ha 2012-ben elfelejtettem regisztrálni

Válaszok

 1. Kinek kell regisztrálnia?

  Ennek a kötelezettségnek minden cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet (függetlenül a nonprofit jellegtől, ill. a közhasznú jogállástól), és egyéni vállalkozókivéve ha az agrárkamara tagja – a székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál kell, hogy eleget tegyen. A regisztráció vonatkozik a civil szervezetekre és a szakmai kamarák tagjaira is, a csődeljárás, a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló cégekre is és a lakásszövetkezetek kivételével valamennyi szövetkezetre.

   

  A regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik azon vállalkozókra, akik az agrárkamara tagjai. Viszont regisztrálnia kell az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak is.

  A magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Nem tartoznak a törvény hatálya alá a lakásszövetkezetek sem.

   

 2. Mi a regisztráció menete?
  Az első lépés a regisztrációs adatlap kitöltése és eljuttatása az illetékes kamarának. (Ez történhet postai úton vagy személyesen, vagy elektronikus úton, mellékletként, szkennelt adatlapként az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre, vagy az on-line kitöltő forma segítségével). 

  A második lépés a kamarai hozzájárulás megfizetése, mely történhet átutalással vagy személyesen történő befizetéssel. (A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatnak:
  10918001-00000008-21120105
  Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a kérelmező adószámát, nevét és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni.)

   
 3. Hová kell küldenem az adatlapot, ha postai úton adom fel?
  A vállalkozás székhelye szerinti területileg illetékes kamara részére. A fejér megyei vállalkozások a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére küldhetik meg postai úton. Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. A dunaújvárosi székhelyű vállalkozásoknak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál kell regisztrálniuk és az éves kamarai hozzájárulást megfizetniük.


 4. Hogyan küldhetem be az adatlapot?

  Az adatlapot eljuttathatják a területileg illetékes kamarához postai úton vagy személyesen, vagy elektronikus úton, mellékletként, szkennelt adatlapként az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre elküldve.  Lehetőség van az on-line kitöltő forma segítségével kitölteni az adatlapot és elektronikus úton, mellékletként, szkennelt adatlapként az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre vagy az on-line kitöltött és kinyomtatott adatlapot postai úton beküldeni a területileg illetékes kamarának.
  A fejér megyei vállalkozások - kivéve a dunaújvárosi székhelyüeket - a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére küldhetik meg postai úton, ha ezt a beküldési módot választják.
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Amennyiben Ön elektronikus aláírással rendelkezik, a nyilvántartási bejelentéseket a fent megadott e-mail címre fogadjuk.

   

 5. Milyen módon lehet befizetni a kamarai hozzájárulást? 

  Készpénzzel? Igen, személyesen, a Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. címen.
  Átutalással? Igen, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatnak: 10918001-00000008-21120105. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba  a kérelmező nevét, adószámát és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni. 
  Okmánybélyeggel és rózsaszín csekkel nem lehet befizetni a kamarai hozzájárulást.

   
 6. Csekken befizethetem-e a kamarai hozzájárulást?

  Nem, a fizetés kizárólag banki átutalás útján, vagy személyesen lehetséges. Személyesen: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Banki átutalással: A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatnak: 10918001-00000008-21120105. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba, a kérelmező nevét, adószámát és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni.

   
 7. Milyen bankszámlaszámra kell utalnom a kamarai hozzájárulás díját?

  A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatnak: 10918001-00000008-21120105.
  Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a kérelmező adószámát és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni.

   
 8. Ha átutalással fizetek, mi a teendőm?

  A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatnak: 10918001-00000008-21120105. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba kérjük, a kérelmező nevét, adószámát és a "kamarai hozzájárulás" jogcímet tüntessék fel.  

   
 9. Meddig lehet regisztrálni?

  Új cégek/újként bejegyzett egyéni vállalkozások esetén: A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek a cégjegyzékbe való bejegyzést; az egyéni vállalkozók a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét követő 5 munkanapon belül kötelesek a székhelyük szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a nyilvántartásba való bejegyzést kérni.

   
 10. Mi történik, ha nem regisztrálom vállalkozásomat?

  A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. A kamarai hozzájárulás behajtása érdekében a kamara akkor is megkeresheti az állami adóhatóságot, ha a tartozás a 10 000 forintot nem haladja meg, de eléri az 5 000 forintot.

   

 11. Egyéni vállalkozónak is kell regisztrálnia?

  Igen, kivéve ha az agrárkamara tagja.

   
 12. Szüneteltetem a vállalkozásom tevékenységét, ekkor is köteles vagyok regisztrálni?

  Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti. Mind a szünetelést, annak pontos dátumával, mind a vállalkozás újraindítását be kell jelenteni, és a tevékenység újbóli megkezdését követő 5 munkanapon belül ismét be kell fizetni az adott évre vonatkozó kamarai hozzájárulást.

   
 13. Hogyan kell kitölteni az adatlapot?

  A kötelezően kitöltendő mezőket ki kell tölteni, a többi adat megadása nem szükséges. Segítséget nyújt a kitöltési útmutató, melyet a honlapon találhatnak, a www.fmkik.hu oldal bal oldali menüpontjában.

   
 14. Kapok-e számlát a befizetésről?

  Nem. A nyilvántartásba vételről szóló igazolás átutalással történt befizetés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetés esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt képezi az 5000 forintos regisztrációs hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait.

  Számlát nem áll módunkban kiállítani a befizetés pénzügyi igazolásához. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

   

  A NAV állásfoglalása: „ a kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kiállítani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesíteni.”

   

 15. Kapok-e visszajelzést a regisztrációról és a befizetésről?

  Igen, a kamarai nyilvántartási rendszer az adatlapon megadott e-mail címre küld egy elektronikus igazolást. A kamarai hozzájárulás személyesen történő befizetésénél pénztári bizonylatot is kiállít a kamara. Ezen kívül a kinyomtatott, lepecsételt, aláírással ellátott papír alapú igazolás az ügyfélszolgálati irodában személyesen is átvehető.  

   
 16. Mi a teendőm agrárvállalkozóként?

  Amennyiben az agrárkamaráról szóló törvény szerint a gazdálkodó szervezet vagy az egyéni vállalkozó az agrárkamara tagja, akkor ott kell eleget tennie a regisztrációs kötelezettségnek és megfizetnie a tagdíjat.

   

  Viszont regisztrálnia kell és az éves kamarai hozzájárulást is meg kell fizetnie az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezetnek és az ilyen egyéni vállalkozónak. 

   
 17. Ez a kamarai regisztráció egyben kamarai tagságot is jelent?

  Nem. A kereskedelmi és iparkamarák státusza továbbra is köztestületi, és a tagsága változatlanul önkéntes marad, a kamarai regisztráció pedig kötelező.

   
 18. Építőipari tevékenységet folytató vállalkozásként már regisztráltam a vállalkozásomat. A kamarai regisztrációt is meg kell tennem?

  Igen. Az építőipari regisztráció egyszeri adatszolgáltatási és fizetési kötelezettséget (5.000,- Ft) jelent az építőipari tevékenységet folytatóknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé. A kamarai regisztráció szintén egyszeri adatszolgáltatást jelent, de a kamarai hozzájárulás összegét (5.000,- Ft) minden év március 31-ig meg kell fizetni a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé.

   

 19. Mit nyújtanak a regisztrált vállalkozásoknak?

  A regisztrált gazdálkodó szervezetek részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk térítésmentesen:

  a) csoportos tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben

  b) üzleti partnerkeresés

  c) pályázatfigyelés

   
 20. Miben különbözik a kamarai tagság ettől a regisztrációtól?

  A kamarai tagság által szélesebb szolgáltatási paletta érhető el tagjaink számára, az egyes szolgáltatásokat vagy térítésmentesen, vagy jelentős kedvezmény fejében tudják igénybe venni.

   

 21. Könyvelő regisztrálhatja az általa könyvelt vállalkozásokat? Ha igen, hogyan teheti ezt meg?

  Igen, regisztrálhatja. Az adatlapot kitölti, a vállalkozással cégszerűen aláíratja, beküldi a területileg illetékes kamara részére. A kamarai hozzájárulást pedig befizeti vagy személyesen, egyenként, vagy banki átutalással szintén egyenként, ügyelve arra, hogy a megjegyzés rovatba feltüntetésre kerüljön a vállalkozás neve, adószáma és a "kamarai hozzájárulás" szöveg.

   

 22. Könyvelő utalhat-e több, általa könyvelt cég kamarai hozzájárulását?

  Igen, de kizárólag egyenként teheti ezt meg.

   
 23. Kamarai tagoknak is kötelező regisztrálni?

  Igen és a kamarai hozzájárulást is minden évben meg kell fizetniük.

   
 24. Kamarai tagoknak is meg kell fizetnie a regisztrációs díjat?

  Igen. Ez az összeg azonban a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő tagdíjból levonásra kerül.  

   
 25. Hol található a regisztrációhoz szükséges adatlap?

  A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán, a www.fmkik.hu weboldalon, bal oldalt, a Gazdálkodók nyilvántartásba vétele menüpont alatt, az oldal tetején

   
 26. Hány példányban kell beadni az adatlapot?

  Egy példányban elegendő.  

   
 27. Több vállalkozásom van, mindegyiket köteles vagyok regisztrálni?

  Igen.

   
 28. Kinek nem kell regisztrálnia?

  Nem kell regisztrálnia az agrárkamara tagjainak. Amennyiben az agrárkamaráról szóló törvény szerint a gazdálkodó szervezet vagy az egyéni vállalkozó az agrárkamara tagja, akkor ott kell eleget tennie a regisztrációs kötelezettségnek és megfizetnie a tagdíjat.

  Viszont regisztrálnia kell és az éves kamarai hozzájárulást is meg kell fizetnie az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezetnek és az ilyen egyéni vállalkozónak is.

  Nem kötelező a magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók számára sem a regisztráció. Valamint nem kötelező a regisztráció a lakásszövetkezeteknek.  

 29. Nyugdíjas, gyes-en, gyed-en lévő vállalkozónak is kell regisztráltatnia magát?

  Igen és az éves kamarai hozzájárulást is meg kell fizetni.

   
 30. Elektronikusan is ki lehet tölteni az adatlapot?

  Igen. Kétféle módon tehető meg:
  vagy elektronikus úton, mellékletként, szkennelt adatlapként az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre küldik meg az adatlapot, vagy az on-line kitöltő forma segítségével juttathatja el a területileg illetékes kamarának.

   
 31. A székhelyemen túl fióktelepem/telephelyem is van, mi a teendő?

  Egy pótlapot szükséges még kitölteni, felsorolva a telephelyeket/fióktelepeket. A pótlap letölthető a www.fmkik.hu weboldalról.  

 32. Nincs bankszámlaszámom, hogyan fizethetem be a regisztrációs díjat?

  Személyesen (cím: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.) vagy banki utalással egy másik bankszámláról, ahol a megjegyzés rovatba feltünteti az adószámát és a "kamarai hozzájárulás" szöveget.  

   
 33. Könyvelő vagyok, és néhány ügyfelemnek nincs bankszámlaszáma, hogyan oldható meg a befizetés?

  A kamarai hozzájárulást befizeti vagy személyesen, egyenként, vagy banki átutalással szintén egyenként, ügyelve arra, hogy a megjegyzés rovatba feltüntetésre kerüljön a vállalkozás adószáma és a "kamarai hozzájárulás" szöveg.

 34. Mi a teendő, ha a regisztrációt követően adataim módosulnak?

  A gazdálkodó szervezet megszűnése vagy a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles 5 munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni (a törlés és a változás bejelentése esetén díjat nem kell fizetni).

  Vállalkozásának adatait módosíthatja az Interneten a www.kamreg.hu oldalon. Jelentkezzen be a portálra adószáma és a regisztrációkor megadott jelszavának megadásával, majd módosítsa a szükséges adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a módosításokat kollégánknak jóvá kell hagyni, így azok a keresőfelületen nem látszódnak azonnal! A módosítás kérhető telefonon, e-mailben vagy személyesen is

   
 35. Elektronikus aláírással rendelkezem, beküldhetem elektronikusan is az adatlapot?

  Igen, kérjük hogy az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre küldje az adatlapot.

   

 36. Külföldi szervezet magyarországi fiókteleppel rendelkezik, köteles-e regisztrálni?

  Igen, a jogszabály értelmében a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe regisztráció köteles. 

   

 37. Miért kell az egyesülésnek, s miért nem kell az egyesületnek kérnie a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését?

  Az egyesülés gazdálkodó szervezet, mely cégbejegyzésre is kötelezett, azt a törvényszék, mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, így regisztráció köteles.

  Az egyesület pedig társadalmi szervezet, a Gk.tv értelmében nem minősül gazdálkodó szervezetnek, azt a törvényszék a társadalmi szervezetek és alapítványok névjegyzékében tartja nyilván, s mivel cégbejegyzésre sem kötelezett, így nem kell kérnie a kamarai nyilvántartásba való vételét.

   

 38. Mit tegyek, ha 2012-ben vagy azt követően az alakulás évében elfelejtettem regisztrálni?

  Mihamarabb pótolni kell az elmaradt évre/évekre vonatkozó regisztrációt, mind az adatlap kitöltését, mind a kamarai hozzájárulás(ok) megfizetését. Ezt követően a tárgyév március 31. napjáig az adott évre vonatkozó kamarai hozzájárulást is be kell fizetni.