Üdvözöljük a

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért - Mintaprojekt | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért - Mintaprojekt

                             

 

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022

 

„A projekt célja olyan komplex mintaprojekt megvalósítása, amely során a fenntartható életmód és a kapcsolódó viselkedésminták hosszú távon alakíthatók ki Fejér megye lakosságában, elsősorban a környezettudatos, energia-hatékonyságot növelő beruházások bemutatásával és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításával.”

 

Az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív Program támogatásával mintaprojekt valósul meg a Gazdaság Házában, Székesfehérváron.

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 150.917 ezer Ft uniós támogatást nyert a „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében” című projektjének megvalósítására az Új Széchenyi Terv Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretéből. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95 %-a.  A mintaprojekt a megvalósítása során több mint ötezer Fejér megyei lakost bevon a programba, népszerűsítve a környezettudatos gondolkodásmódot, a fenntartható életmódot, és a tudatos energiafelhasználást. 

 

Márciusban több célcsoport számára hirdetünk meg pályázatokat, képzéseket. A pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos diákok rajzversenyre jelentkezhetnek, a középiskolások modellpályázaton és takarékossági versenyen indulhatnak.

A székesfehérvári, móri és dunaújvárosi társasházakban élő felnőtt lakosok és közös képviselők ún. Támaszfal képzésen vehetnek részt.  Legfőbb cél, hogy a résztvevők gyakorlati

megoldásokat, javaslatokat, lehetőségeket ismerjenek meg és maguk is tisztában legyenek a lakóépületek energiatakarékossági célzatú átalakítása során alkalmazandó jogi-, gazdasági- és környezetvédelmi szabályokkal, lehetőségekkel.

A versenyekkel, képzésekkel kapcsolatban bővebb információt a www.gazdasaghaza.hu projekt honlapon is elhelyezünk. A lehetséges célcsoportokat közvetlenül is értesítjük.

 

A projekt célja olyan komplex mintaprojekt megvalósítása, amely során a fenntartható életmód és a kapcsolódó viselkedésminták hosszú távon alakíthatók ki Fejér megye lakosságában, elsősorban a környezettudatos, energia-hatékonyságot növelő beruházások bemutatásával és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításával.

 

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022  azonosító számú projekt rövid összefoglalása

 

A projekt célja olyan komplex mintaprojekt megvalósítása, amely során a fenntartható életmód és a kapcsolódó viselkedésminták hosszú távon alakíthatók ki Fejér megye lakosságában, elsősorban a környezettudatos, energia-hatékonyságot növelő beruházások bemutatásával és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításával. A célcsoportokat a szükségletfeltárás és az előzetes kutatás tapasztalatai alapján szegmentáltuk és az alábbiakban határoztuk meg:

 

A. Székesfehérvári, dunaújvárosi és móri társasházakban élő felnőtt lakosok és közös képviselőik, elsősorban ott, ahol még nem történt energetikai korszerűsítés;

 

B. Fejér megyei vállalati-, társadalmi szervezeti- és intézményi döntéshozók (elsőszámú vezetők, épületek üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozók);

 

C. Pályaválasztás előtt álló fiatalok;

 

D. Fejér megye szakképzésében résztvevő tanulói és oktatói.

 

A célcsoportra gyakorolt legfontosabb rövid távú hatásként a célcsoport figyelmét ráirányítjuk az energia-felhasználással kapcsolatos pazarló életmódra és az ezzel járó kockázatokra, valamint alternatív modelleket ismernek meg az energia-hatékonyság növelése érdekében. Hosszú távú hatásként a projektben résztvevők attitűdje pozitív módon változik, s nemcsak megismerik és megértik az energia-felhasználás problémáit, hanem kialakul bennük a változástatás iránti igény, és a modellprojekt részeként annak a tudásnak is a birtokába kerülnek, hogyan tudnak változtatni életmódjukon a környezeti fenntarthatóság érdekében.

 

A projekt megvalósítására alapvetően három ütemben kerül sor. Egyrészt a projekt előkészítési szakaszában a szükséges helyzetelemzési, tervezési, engedélyezési és kapcsolódó feladatok kerülnek megvalósításra. Ezt követően a projekt két egymással összefüggő, egymást kiegészítő és egymásra épülő, de jellegében elkülöníthető szálon fut. Egyrészt a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett ún. Gazdaság Háza kerül középületként átalakításra, mely épület nemcsak funkciójában, de szellemiségében és bemutató tereivel, látvány-beépítéseivel és demonstrálható technológiai megoldásaival egyaránt a pályázati cél elérését szolgálja. A másik szálon a környezettudatos személetmódot BTL és ATL kommunikációs eszközzel, környezeti nevelési programokkal elérni hivatott attitűd formáló-oktató és kommunikációs tevékenység zajlik.

 

A projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát részben az alkalmazott és beépített technológia garantálja, az átalakított épület hosszú távon szolgálja a mintaprojekt céljait. A projekt eredményeinek fenntarthatóságát szolgálják a projekt során kidolgozott módszertanok, oktatási, szemlélet-formálási elemek, a megalkotott üzenetek és kommunikációs eszközeik, melyeknek avulási ideje hosszú. A fenntarthatóságot garantálja továbbá, hogy a gazdasági kamarák jogszabályi változások következtében, feladatbővülés kapcsán megnövekedett kliensforgalommal fognak találkozni, így a fenntartási időszakban a célcsoport közvetlen elérése biztosított lesz. A különböző környezeti szabályozó dokumentumok és folyamatirányítási standardok munkaszervezetbe történő integrálása és implementációja szintén garanciát jelent arra, hogy a projekt során elért eredmények fenntarthatók legyenek, a munkaszervezés és az erőforrás-gazdálkodás oldaláról. Végezetül a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát garantálja maga a kamara
stratégiája, mely prioritásként tekint a korszerű energetika kérdésére és az energiahatékonyság szempontjaira. Hosszú távon kockázati tényező a technológiai avulás, mely ellen a folyamatos innováció szemléletmódja és a tanuló szervezeti kultúra iránti elkötelezett minőségmodell bevezetése nyújt kellő garanciát.