Üdvözöljük a

- Gazdálkodó szervezetek | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

- Gazdálkodó szervezetek

Kamarai nyilvántartásba vétel
– 2012. január 1-jétől kötelező

A jogszabály hatálya alá tartozó gazdálkodóknak kezdeményezniük kell kamarai nyilvántartásba vételüket és minden érintettre, a már regisztrált gazdálkodókra is vonatkozik – kivétel az agrárkamara tagjai -, hogy az  évi 5.000 Ft kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31. napjáig megfizesse.

Számlaszám: FMKIK  10918001-00000008-21120105       

            

Az Országgyűlés 2011. november 21-én módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt, mely kimondja: valamennyi gazdálkodó szervezetnek (egyéni és társas vállalkozás is) kérvényeznie kell kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye szerinti, területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, kivéve ha az agrárkamara tagja.Viszont annak az agrárkamarai tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetnek is regisztrálnia kell, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytatja.

 

A Fejér megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál kell nyilvántartásba vételüket kezdeményezniük, kivéve, ha székhelyük Dunaújvárosban van.

Önnek kell-e regisztrálnia?

Regisztrálnia kell:

közkereseti társaságnak,

betéti társaságnak,

korlátolt felelősségű társaságnak (egyszemélyes társaságnak is)

részvénytársaságnak (zártkörűen vagy nyilvánosan működő, illetve egyszemélyes „Rt.”)

egyéni cégnek,

egyesülésnek,

egyes jogi személyek vállalatának,

leányvállalatnak,

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének,

szövetkezetnek a lakásszövetkezet kivételével,

egyéni vállalkozónak,

nonprofit gazdasági társaságnak,

vízgazdálkodási társulatnak, ha vállalkozási tevékenységet is folytat.

 

Nem kell regisztrálnia: 

az Agrárkamara tagjainak,

egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységet,

igazságügyi szakértői tevékenységet,

közjegyzői tevékenységet,

magán-állatorvosi tevékenységet,

önálló bírósági végrehajtói tevékenységet,

ügyvédi tevékenységet folytatónak.

 

 

Hogyan tud regisztrálni?

A regisztráció két lépésből áll:

1. az adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és beküldése

2. az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetése a tárgyév 31. napjáig.

A regisztráció folyamata elektronikusan:

A regisztráció folyamata személyesen:

 

 

 

Hogyan fizetheti be a kamarai hozzájárulást: 


 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az önkéntes tagjainak az éves tagdíjából levonja az 5000 forintos kamarai hozzájárulás összegét.

 

Az adatokban történt változásnál 5 munkanapon belül kezdeményezni kell az adatmódosítás átvezetését, megszűnés esetén a nyilvántartásból való törlést telefonon, e-mailen vagy személyesen. A változás bejelentés és törlés esetén díjat nem kell fizetni.

 

A regisztrációt követően a három alapszolgáltatás:

·    Csoportos tanácsadás: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben

Szakértők közreműködésével tartott tanácsadásokon a résztvevők ismereteket szerezhetnek a hazai és nemzetközi gazdaságról, piaci viszonyokról, különböző vállalkozási forrásokról, hiteltermékekről, adózási kérdésekről, pénzügyi lehetőségekről.

Tájékoztatjuk a hozzánk forduló gazdálkodókat arról, hogy a tervezett fejlesztéseikhez és a vállalkozás lehetőségeihez leginkább mely hiteltermékek illeszthetők.

·      Üzleti partnerkeresés

Hazai és nemzetközi viszonylatban értékesítési tevékenységet folytató, illetve folytatni kívánó gazdálkodók számára olyan információkat biztosítunk, rendezvényeket és üzleti találkozókat szervezünk, melyek segítséget nyújtanak üzleti kapcsolataik kialakításában, bővítésében, támogatják az üzleti partnerkeresést. 

·      Pályázatfigyelés

Honlapon közzétesszük a pályázati felhívásokat és a kiíró szervezetek honlapjainak elérhetőségét.

On-line adatlap kitöltés: www.kamreg.hu

Egyéb elérhetőségeink:

e-mail: ugyfelszolgalat@fmkik.hu

telefon: 22-510-310

cím: Gazdaság Háza

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Kapcsolódó anyagok: