Üdvözöljük a

EXIM hitelhez származási bizonyítvány igénylése | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

EXIM hitelhez származási bizonyítvány igénylése

Szerző: Erdősné Sz. Zsuzsa | 2017. január 27.

Előzetes, utólagos igénylés, finanszírozási vagy biztosítási termék esetén. Mit, hogyan, milyen dokumentumokkal?

A kamarához forduló ügyfelek EXIM termékek kapcsán kérelmezhetik a kereskedelmi és iparkamaráktól a származási bizonyítvány kiállítását.

 

FINANSZÍROZÁSI termékek esetén:

1. exportőr tevékenységének a finanszírozása

a)      előzetes származási bizonyítványt kérelmez az ügyfél a finanszírozási szerződés megkötéséhez

b)     származási bizonyítványt kérelmez az ügyfél a finanszírozott szállításokhoz (a szállításokkal egyidejűleg vagy utólag)

2. beszállító tevékenységének a finanszírozása (annak a beszállítónak nyújt hitelt a bank, amely a majdani exportőr részére az exportálandó készárut vagy az exportálandó áruba beépítendő alapanyagot szállítja be; a beszállító rendelkezik az exportőr erről készült nyilatkozatával)

a)      előzetes származási bizonyítványt kérelmez az ügyfél a finanszírozási szerződés megkötéséhez

b)     származási bizonyítványt kérelmez az ügyfél a finanszírozott szállításokhoz (a szállításokkal egyidejűleg vagy utólag)

 

BIZTOSÍTÁSI termékek esetén:

Biztosítás esetén az EXIM nem követeli meg az ügyféltől, hogy az már a szerződéskötéskor benyújtsa hozzá a származási bizonyítványt vagy a szállításokkor igényeljen származási bizonyítványt, így a kérelmezés általában utólagosan történhet

 1. utólagos származási bizonyítványt kérlemez az ügyfél minden egyes szállítást követően, az export dátumától számított 60 napon belül 

2. előzetes származási bizonyítványt kérelmez az ügyfél egy adott biztosítási időszakra vonatkozóan, az egy adott vevő részére történő szállításaira

  • ezt az előzetes származási bizonyítványt a szállítások megkezdése után, tehát utólag kérelmezi az ügyfél, mert az EXIM a biztosítás esetén megengedi az ügyfél részére, hogy utólag nyújtsa be a származási bizonyítványt, feltéve, hogy az ügyfél az adott időszakban bonyolított első szállítását követő 60 napon belül megigényli a kamarától a származási bizonyítványtt;
  • a 60 napos határidő betartása esetén az EXIM a kötvényforduló napjától (a biztosítási időszak kezdetétől) visszamenőleg veszi figyelembe a származási bizonyítványt.

Benyújtandó okmányok:

 -         kitöltött származási bizonyítvány

 címzett rovat:

előzetes származási bizonyítvány esetén: Magyar Export-Import Bank Zrt. / Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (esetleg az ügyfél vevője/a szállímány címzettje, ha az EXIM szolgáltatás szempontjából fontos ezt megjelölni)

a szállítással egyidejűleg vagy utólag kiállított származási bizonyítvány esetén:

- ha a származási bizonyítvány kikerül az országból: az ügyfél vevője / a szállítmány címzettje

- ha a származási bizonyítvány nem kerül ki az országból, a bizonyítványt az ügyfél az EXIM-hez nyújtja be: Magyar Export-Import Bank Zrt. / Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (esetleg az ügyfél vevője/a szállímány címzettje, ha az EXIM szolgáltatás szempontjából fontos ezt megjelölni)

 megjegyzés rovat:

előzetes származási bizonyítvány esetén: exportcélú előzetes igazolás (további hivatkozás lehetséges az ügyfél és EXIM közötti megállapodás számára)

utólag kiállított származási bizonyítvány esetén: issued retrospectively / visszamenőleges hatállyal kiállítva (további hivatkozás lehetséges az ügyfél és EXIM közötti megállapodás számára)

                       

A további rovatok kitöltése a kitöltési útmutató szerint történik.

 -          származási bizonyítvány hitelesítésére vonatkozó kérelem (a kérelemben az ügyfél nyilatkozik az áru származásáról, a benyújtott, származást alátámasztó dokumentációról, arról, hogy milyen célra szeretné a származási bizonyítványt használni, melyik országba irányul az export, illetve, hogy a benyújtott dokumentációban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek)

 -          nyilatkozat a származási szabályok, származási bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok tudomásul vételéről

 -          export számla (a számlán és a származásiban szerepelő adatoknak összhangban kell lenniük) (előzetes származási bizonyítvány esetén nem szükséges)

 -          a származást alátámasztó dokumentáció: gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat vagy a lenyilatkozott származást alátámasztó más dokumentum (pl. harmadik országban, a megfelelő hatóságok által hitelesített származási bizonyítvány)

 -          érvényes meghatalmazás, amennyiben a benyújtandó okmányokat nem a cégképviseletre jogosult írta alá

 -          az ügyfél és az EXIM között létrejött szerződés másolata vagy szándéknyilatkozat a megállapodásról

 

A származási bizonyítványok hitelesítése az érvényes eljárási rend szerint történik.

 

Utólagos származási bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha  az exportőr kérelmében szereplő adatok megegyeznek a vonatkozó kiviteli adatokkal. A kibocsátott származási bizonyítvány a benyújtott dokumentumok alapján meghatározható nem preferenciális származást igazolja.