Üdvözöljük a

Épületüzemeltetési Tagozat | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Épületüzemeltetési Tagozat

A tagozat létrehozásának célja egyrészt az épület-üzemeltetéssel foglalkozó szervezetek szakmai felügyeletének hiánya, továbbá tisztességes piaci magatartást tanúsító személyek szakmai tömörülése.

Ezáltal egy szakmai platform, együttműködés jön létre, mely azonos érdeklődési kör mentén összefogja a referenciával bíró vállalkozásokat, személyeket és szervezeteket.

Egyben információs és érdekközvetítő szerveződés is, mely workshopok, tájékoztató rendezvények, műhelymegbeszélések, kisebb konferenciák szervezésével foglalkozik, különösen az alábbi témakörökben:

·    az épületüzemeltetést érintő szakmai, ágazati továbbá a társasházak, lakásszövetkezetek, több lakásos közös tulajdonú ingatlanokra vonatkozó jogszabályi változások figyelemmel kísérése,

·    anomáliák feltárása és feloldása,

·    az üzemeltetési formától függetlenül az üzemeltetés közös problémái, így különösen az energiaellátás, a szolgáltatók számlázásai, a tartozások kezelése, diszpécserhálózat üzemeltetése,

·     valamint műszaki, jogi, számviteli kérdések, szabályok, eljárási rendek és technikák kialakítása,

·     kapcsolatfelvétel a hasonló célú szervezetekkel.

 

Tagozat tevékenységéhez tartoznak különösen az alábbi feladatok: A tagok rögzítik, hogy a tevékenységek felsorolása csak példálózó jellegű, azok a működés során szűkíthetők és bővíthetők.

  •  szakmai együttműködés és érdekképviseleti tevékenység ellátása a tagozat tagjainak összessége tekintetében (jogi- és jogi személyiség nélküli szervezetek, lakó- ill. tulajdonközösségek érdekében)

  • törvénytervezet és módosításaik előkészítésébe, véleményezésébe történő szakmai bekapcsolódás,

  • érdekegyeztetés és érdekartikuláció, közvetítés, szinergiák kiépítése

  • a lakóházak, tömbgarázsok, műhelyek, üzlethelyiségek és egyéb más létesítmények házkezelési, állagmegóvási feladatok ellátása kapcsán nyújtott segítség,

  • a tagozati tagok gazdálkodásához, számviteléhez, pénzkezeléséhez, ügyvitelének megszervezéséhez nyújtott segítség,

  • a tagozat működésének és belső rendjének kialakítása,

  • nyilvántartási, tájékoztató- és referenciarendszer létrehozása az ingatlanüzemeltetési (társasházi, lakásszövetkezeti) feladatokkal foglalkozó vállalkozásokról.

További információ a Tagozathoz való csatlakozásról: e-mail: tunde.csepcsanyi@fmkik.hu, vagy a 22-510-336-os telefonszámon.