Üdvözöljük a

Dolgozva tanulj! program | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Dolgozva tanulj! program

2016. január 1.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként elindította a Dolgozva tanulj TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt projekt megvalósítását.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 191 169 501 Ft

A kivitelezés ideje: 2014. 01. 02. - 2015. 11. 30.

A kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Konzorciumi Tag: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt pályázat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.

 

A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása érdekében az Szakképzési törvény (Szt.) 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében a korábbi szabályozással szemben szigorúbb követelményeket állapít meg. Megszűnt az az eset, amelyben elegendő volt három év gyakorlat, valamint azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, ott mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében az Szt. 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését.

 

A szakképzési rendszer átalakításával már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének támogatására, melyet a szakképzési koncepcióban megfogalmazottak szerint – elsősorban azon cégeknél, ahol tanulószerződéssel tanultak – gyakornoki program keretében támogatják, így nagyobb eséllyel kerülhetnek be a munkaerőpiacra és szereznek gyakorlatot közvetlenül a szakmai vizsga után. A szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának emelése, a végzett tanulók elhelyezkedésének elősegítése közös gazdasági érdek. A szükséges feltételek kialakítására az Szt. felhatalmazása alapján a kereskedelmi és ipari szakterületeken mesterképzést és vizsgáztatást szervező köztestület, vagyis a területi kamarák vezetésével kerül sor.

 

A projekt részcéljai:

  • Módszertanilag és a jogszabályi változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a külső képzőhelyeken.
  • A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.
  • A TÁMOP-2.3.4.A gyakornoki programmal kapcsolatban a résztvevő gyakornokokat fogadók segítséget kapjanak a módszertani útmutatás, a gyakornoki program keretében alkalmazandó központi dokumentáció kidolgozása, tájékoztatás, közvetítés, a szükséges igazolások kiadása, a program sikerességének és hatásindikátorainak mérése, értékelése, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása terén.

A kiemelt projekt keretösszege: 1,2 millárd forint.

 

A projekt felépítése:

 

"A) alprojekt: külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése tekintettel a kapcsolódó jogszabályi változásokra is;

 

"B) alprojekt: külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek számára a mestervizsga megszerzésének támogatása;

 

"C) alprojekt: a TÁMOP-2.3.4.A gyakornoki programhoz kapcsolódó segítségnyújtás a résztvevő gyakornokokat fogadóknak, mentoroknak és a gyakornokoknak, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása.

 

Közreműködő szervezet: www.szechenyi2020.hu