Üdvözöljük a

Díjak, elismerések adományozása | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Díjak, elismerések adományozása

 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 1996-ban két kamarai díj alapításáról hozott döntést: "Az év vállalkozója" és "Fejér megye gazdaságáért- Sajtódíj".
A 2000. március 10-i küldöttgyűlés 7.sz. határozata egy további díj, az "Életműdíj" alapításáról döntött, a legutóbbi kamarai díjat a "Fejér megye gazdasága védelméért" 2002. áprilisában alapította az elnökség, a "Kamarai munkáért " díjat 2008-ban.

2011-ben alapította a "gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj"-at és a "Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj"-at.

A díjak átadására évente egy alkalommal, az előző évet értékelő kamarai küldöttgyűlés alkalmával kerül sor.

"Az év vállalkozója"

A díjjal, a kamara elnöksége, Fejér megyében kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményes, példa értékű munkát végző vállalkozókat tünteti ki. A díjban FMKIK olyan tagja, vagy kamarai tag képviselője részesíthető, aki egyéni vagy társas vállalkozóként, vagy ilyen vállalkozás képviselőjeként, vezető munkatárs.
A díj elnyerésének feltétele, hogy huzamosabb idő alatt szakmailag kiemelkedő munkát végezzen, emberi és erkölcsi magatartása példás legyen, kamarai kötelezettségének eleget tegyen, valamint az általa irányított vállalkozás nem állhat csőd- végelszámolás vagy felszámolás alatt.

"Fejér megye gazdaságáért" - Sajtódíj

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben a gazdasági folyamatokat legobjektívebben és legszínvonalasabban bemutató újságírót - legyen az elektronikus, vagy írott médium munkatársa- tünteti ki kamarai díjjal.
A kamara, szerkesztőségeknek megküldött felhívásán részt vehet Fejér megye területén működő elektronikus és írott sajtó munkatársa.
A díj elnyerésének feltételei: szakmailag kiemelkedő munka, a megye gazdasági körülményeinek objektív bemutatása írásokban, riportokban, tudósításokban.

"Életműdíj"

Életműdíjjal jutalmazza meg a FMKIK Elnöksége azt a példa értékű tevékenységet folytató vállalkozót, vállalkozás vezetőt, akinek évtizedeken át kifejtett áldozatos és magas színvonalú munkája elősegítette vállalata, és ezen keresztül Fejér megye gazdaságának elismertségét, fejlődését.
A díjban olyan kamarai tag vagy kamarai tag képviselője részesíthető, aki egyéni vagy társas vállalkozóként, vagy ilyen vállalkozás képviselőjeként, vezető munkatárs.
A díj elnyerésének feltétele, hogy huzamosabb idő alatt szakmailag kiemelkedő munkát végezzen, emberi és erkölcsi magatartása példás legyen, kamarai kötelezettségének eleget tegyen, valamint az általa irányított vállalkozás nem állhat csőd- végelszámolás vagy felszámolás alatt.

"Fejér megye gazdasága védelméért" - kamarai rendőrségi díj

A díj alapítását a FMKIK Elnöksége határozta el a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2001. április 2-án kötött koordinációs együttműködési megállapodásához kötődően. Az elismerést annak érdekében hozta létre a kamara, hogy Fejér megyében a gazdaság védelméért, biztonságos működéséért tevékenységet folytató, eredményes, példa értékű szervezetek megbecsülése és elismertsége növekedjék.
A díjat, a Fejér megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve a megye területén működő rendőri szervek hivatásos állományába tartozó személy kaphatja, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn, szakmailag kiemelkedő munkát végez, emberi és erkölcsi magatartása példás.
A díjazott személyére a FMKIK elnöksége kér javaslatot a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányától.

"Kamarai munkáért" díj - Elismerő Oklevél”

 

A díjat a kamara elnöksége 2008-ban alapította. Az elismerő oklevelet az FMKIK Elnöksége annak személynek/személyeknek, ítél oda, aki/akik munkájukkal és elért eredményeikkel hűséget tanúsítottak a gazdaság fejlesztése és a gazdasági érdekek védelme iránt. A díj annak elismerése, hogy a vállalkozó (egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás vezetője), - a köz érdekében tett tevékenysége által - elősegítette a gazdaság önszerveződését, a gazdasági érdekek helyi és országos szintű védelmét és ezen keresztül hozzájárult Fejér megye gazdaságának elismertségéhez.

 

"Gróf Zichy Jenő szakképzés díj"

 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a díjat 2011. évben alapította.

A díjat az FMKIK évente egy alkalommal az ipartanuló-képzésben jelentős szerepet vállaló vállalkozásoknak, illetve azok vezetőinek adományozza. A díj adományozásával lehetőség nyílik arra, hogy azon személyek elismerésben részesüljenek, akiknek a szakképzésben nyújtott munkája példaértékű, a gyakorlati képzőhelyek kialakításában játszott szerepük meghatározó. A díjazással az FMKIK elismerni kívánja a vállalati társadalmi felelősség /CSR/ által áthatott szervek, személyek erőfeszítéseit, ténykedéseit is.

 

"Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj" (Alapítva 2011.)

 

 A díj alapításáról a FMKIK Elnöksége 2011. szeptember 5-i ülésén hozott döntést. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, felismerve a 20. század végi, 21. század eleji lehetőségeket, gazdasági tekintetben azok kihasználására, a kapcsolatok újjáélesztésére, újak kialakítására, a gazdaság működtetésére törekszik. A díjjal az FMKIK fejet hajtani és tisztelegni kíván Wekerle Sándor, Magyarország első polgári származású miniszterelnöke, az államférfi, a pénzügyi reformer, a közigazgatási személyiség életműve előtt.

 

Az FMKIK évente egy alkalommal elismerésül Díjat adományoz annak a kiemelkedőt alkotó személyiségnek az elismerésére, aki Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében különösen sokat tett a gazdasági élet, azon belül elsősorban az ipar és a kereskedelem harmonikus fejlődése érdekében. A Díjat egyidejűleg megosztva több személy is kaphatja.

A díjra az alapításkor az alábbi javaslat született:

A Díj Wekerle Sándor halálának 90. évfordulóján, 2011-ben a Wekerle emlékévben, augusztus 26-án, Móron felállításra került köztéri szobor kicsinyített másából és a tanúsító oklevélből áll. A köztéri szobor Nagy Benedek móri szobrászművész alkotása, mely Wekerle Sándort életnagyságban ábrázolja.

 

 

Innovációs Díjjal ismeri el a kamara azt a vállalkozást, aki az innováció területén kiemelkedő eredménnyel járó fejlesztést (termékfejlesztést, technológiai fejlesztést, technológia transzfert, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést, szervezetfejlesztést vagy példaértékű beruházást) valósít meg, és/vagy szellemi tulajdon védelem területén számottevő eredményt ért el. (Alapítva: 2013. április 29-i elnökségi ülés)

 

Fiatal Vállalkozói Díj

Elismerést adományoz a kamara a fiatalabb generáció azon vállalkozásának, amely 1-5 éven belül kezdte meg működését, vagy annak felelős vezetőjének, aki legfeljebb 40 éves életkorú. Az elismerésre érdemes, aki sikeres gazdasági tevékenységet folytat, eredményes, fejlesztő munkájával jó példát mutat környezetének. (Alapítva: 2013. április 29-i elnökségi ülés)

A díj: elismerő oklevél

 

KIVÁLÓ SZAKEMBER DÍJ

A díj alapításáról az FMKIK 2017.09.25-i elnökségi ülésén döntött. Az FMKIK évente egy alkalommal - szoksásosan a mesteravató alkalmával - elismerésként Díjat adományoz azoknak a Fejér megyében tevékenykedő szakmunkásoknak, akik kiváló szakmunkát végeznek és elismerésre méltó a tevékenységük. A díjra érdemes, aki még nem tulajdonos és nem is vállalkozó, de tartósan jelen van ugyanazon cégben és fontos szerepet tölt be a cég életében. A díj kiadásának feltétele továbbá, hogy a díjra érdemes személy szakmai hozzáértésével végzett tevékenységével szakmai rangot, elismerést vívjon ki. A díj elnyerésének további feltétele, hogy a javasolt személy tevékenysége szakmailag helyeselhető, a köz érdekében végzett munkája kiemelkedő, emberi és erkölcsi magatartása példány legyen.

 

KISS JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ

A díjat az FMKIK Elnöksége évente egy alkalommal az építőipari kivitelezésben vagy szolgáltatásban jelentős szerepet vállaló vállalkozásoknak, illetve azok vezetőinek adományozza. A díj adományozásával lehetőség nyílik arra, hogy azon személyek elismerésben részesüljenek, akiknek az építőiparban nyújtott munkája példaértékű, az építőipari minőségi kivitelezés, szolgáltatás terén játszott szerepük meghatározó.

 

A díjjal az FMKIK Elnöksége elismerést adományoz az építőiparban jelentős szerepet vállaló vállalkozásvezetőnek, és/vagy a vállalkozásban e téren kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző más személynek.

 

ETIKUS VÁLLALKOZÓ DÍJ - ETIKUS VÁLLALAT DÍJ

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége Etikus Vállalkozó Díj vagy Etikus Vállalat Díjjal ismeri el azon vállalkozót vagy vállalkozást, amelyek etikus, felelősségteljes magatartással vesznek részt az üzleti életben, az etikus üzleti magatartást és a vállalati integritást ösztönzik, és a legjobb gyakorlatként más vállalatok számára iránymutatásként is szolgálnak.

A díjat az FMKIK Elnöksége évente egy alkalommal olyan vállalkozók/vállalatok nyerhetik el, amelyekben a felelős és etikus üzleti magatartás példamutató. A díj adományozásával lehetőség nyílik arra is, hogy azon vállalkozók/vállalkozások elismerésben részesüljenek, akik az etikus működés iránt elkötelezettek. A díjjal az FMKIK Elnöksége elismerést adományoz a tisztességes piaci magatartást végző vállalkozásvezetőnek, és/vagy a vállalkozásban e téren kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző más személynek.

A díj elnyerésének további felétele, hogy a javasolt személy múltbéli tevékenysége szakmailag helyeselhető, etikus felelősségteljes magatartással munkája kiemelkedő legyen, emberi és erkölcsi magatartása példás legyen, a kamarai kötelezettségének mindenkor eleget tegyen, valamint az általa irányított vállalkozás nem állhat csőd-, végelszámolás vagy felszámolás alatt.

 

DÍJAZOTTAK

"Év vállalkozója"  

  • 1997: Karsai Béla, a Karsai Rt. elnök-vezérigazgatója

  • 1998: Berczeli Béla, a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. vezérigazgatója
  • 1999: Urbán László, a MOMERT Rt. vezérigazgatója
  • 2000: Devecsai Péter, a VT Artrans Kft. ügyvezetője
  • 2001: Sebestyén Lászlóné, női szabó mester
  • 2002: Macher Endréné, Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. ügyvezetője
  • 2003: Szabó Zsuzsanna, Prisma Plus Kft. ügyvezetője
  • 2004: Möllmann Günterné, Fogadó az Öreg Préshez Kft. ügyvezetője
  • 2005: Cserta János ügyvezető, Alba-Zöchling Kft.

  • 2006: Köpf Jenő Asztalosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

  • 2007: Szuna József, Szuna Kft. ügyvezetője

  • 2008: Nagy Alajos vezérigazgató Garzon Bútor Zrt.

  • 2009: Györe Sándorné, Tipp Adó'93 Kft.

  • 2010: Buza Ernő ügyvezető, Ezerszó Bt.

   2010. Dr. Bartha István, Milkimpex Kft.

  • 2011: Győri Imre, Magyarmet Bt.

  • 2012. Belegrai Péter Mote Kft. ügyvezető

   2012. Kándor Sándor ügyvezető, Kántor Mechanika Kft.

  • 2013. Dr. Vári Kovács József ügyvezető, Hat Faktor Kft.

  • 2014. Nagy István igazgató, Nagy és Társa Kft.

   2015. Vértes Tibor, Agárdi Ínyenc Kft.

   2015. Madlerné Kiss Ágnes, Lucullus 3 Kft.

   2016. Damniczki Gyula Balázs, ALBA-GEL Kft.

   2017. Kaszti Tamás, Klaszbau Kft.

   2018. Kis Éva, Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.

  

"Fejér megye gazdaságáért" - Sajtódíj

 • 1996: Zsigó Ferenc, a Fejér Megyei Hírlap gazdasági rovatvezetője, jelenleg a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője
 • 1997: Tihanyi Szilvia, a Dunaújvárosi Hírlap munkatársa
 • 1998: Tihanyi Tamás, a Fejér Megyei Hírlap munkatársa
 • 1999: Dávid Erzsébet, a MTI Fejér Megyei tudosítója
 • 2000: Elekes András, a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője, a Fejér megyei Mecénások Társaságának elnöke
 • 2001: B. Kiss László, újságíró
 • 2002: Klecska Ernő, gazdasági rovatvezető Fejér Megyei Hírlap
 • 2003: Kabai Gyöngyi, MTV Nyugat-dunántúli Regionális Híradó
 • 2004: Sasvári Csilla, Fehérvár Rádió
 • 2005: Mészáros Attila – Vörösmarty Rádió szerkesztő, riporter
 • 2006-ban nem adták ki
 • 2007: Méhes Mónika, Magyar Hírlap munkatársa
 • 2008: N. Vadász Zsuzsa a Világgazdaság munkatársa
 • 2009: Virágh Ildikó a Vörösmarty Rádió főszerkesztője
 • 2010: Klecska Ernő, Fejér Megyei Hírlap
 • 2011. Kozma Ágnes, Vörösmarty Rádió
 • 2012. Nem került adományozásra
 • 2013. Nem került adományozásra
 • 2014. Nem került adományozásra
 • 2015. Nem került adományozásra
 • 2016. Nem került adományozásra
 • 2017. Vathy Szonja Gazdasági Kalauz, FMKIK
 • 2018. Cseh Teréz, Regio Regia Kiadó

"Életműdíj"

 • 2000: posthumus díj Madler László egyéni vállalkozó
 • 2001: Sebestyén Zoltán elnök, ny. vezérigazgató, Korona Rt.
 • 2002: dr. Tolnay Lajos elnök, MAL Rt.
 • 2003:  posthumus díj dr. Varga Lajos ügyvezető igazgató, DWA Hideghengermű Kft.
 • 2004: dr. Pallos István ny. igazgató, Fejér Megyei Gabonaforgalmi Vállalat 
 • 2005: Kiss József , ARÉV Rt. nyugalmazott vezérigazgató
 • 2007: Domján János egyéni vállalkozó 
 • 2009: László István, a LÁSZLÓVILL Kft. ügyvezető igazgatója 
 • 2010: Udvardi Ferenc, Udvardi és Társa Kft.
 • 2011. Cserta János, Alba-Zöchling Kft.
 • 2012. dr. Várszegi András, KORONA Zrt.
 • 2013. Tóth István, ALBA VOLÁN Zrt. 
 • 2014. Dr. Forgó Béla ny.vezérigazgató, Alcoa-Köfém Kft.
 • 2015. Macher Endréné, Macher Elektronikai és Gépészeti Kft.
 • 2015. Dr. Krech Vilmos, Krech Consulting Kft.
 • 2016. Urbán László, MOMERT Zrt.
 • 2017. Fiers Gyula, Fiers Mechanika Kft.
 • 2018. Győri Imre, Magyarmet Finomöntöde Kft.

"Fejér megye gazdasága védelméért" - kamarai rendőrségi díj

 • 2001: Fehéri Péter, r. őrnagy Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatósága, Vizsgálati Osztály, Vagyon- és Gazdaságvédelmi Alosztály kiemelt fővizsgálója

 • 2002: Kovács Zsolt, r.őrnagy Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettese

 • 2003: Budai András, r. alezredes Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 • 2004: Henyecz Tamás, r. százados Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 • 2005: Kristóf Roland r.törzszászlós, Székesfehérvári Rendőr-főkapitányság

 • 2006: Dr. Horváth Csaba Balázs r. főhadnagy Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 • 2007: Kóber Károly r.őrnagy Móri Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály főnyomozója

 • 2008: Szűcs Iván rendőr százados Dunaújvárosi Rendőrfőkapitányság

 • 2009: dr. Szelle László rendőr őrnagy, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 • 2010: Tóth Ildikó r.főtörzszászlós, Gárdonyi Rendőrkapitányság

 • 2011. Dr. Simon Kata rendőrhadnagy, Sárbogárdi Rendőrkapitányság

 • 2012. Mészáros Dávid r.őrnagy, Székesfehérvári Rendőrkapitányság

 • 2013. Szakállné Gadányi Beáta, kormánytisztviselő, Fejér Megyei Rendőrfőkap.

 • 2014. Lendváry Csaba r.alezredes, FM Rendőrkap.Bicskei Kapitányság

 • 2015. Dr. Karóczkay Balázs, rendőr főhadnagy, FM Rendőrkapitányság
  2016. Bozsik János c.r. zászlós, vizsgáló, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
  2017. Simon Viktoria r.főhadnagy, Székesfehérvári Rendőrkapitányság
  2018. Antunovits Mónika c.r.főtörzszászlós, FM Rendőr-főkapitányság

"Kamarai munkáért" díj

 

2009:

 • Hajnal Józsefné ügyvezető  V.B. Trans Kft.
 • Nagy István ügyvezető Nagy Adaptív Kft.
 • Németh János ügyvezető Pedellus Bt.
 • Ádám László egyéni vállalkozó
 • Fehérvári Ferenc egyéni vállalkozó

2010:

 • Békésiné Lehelvári Erzsébet, Fejér Megyei FÉNYSZÖV elnöke
 • Folmegné Czirák Julianna, a Jutifo Kft. ügyvezető igazgatója
 • Kiss József egyéni vállalkozó
 • Modrovits Imre egyéni vállalkozó
 • Sántha Károly az Alba-Fitter Kft. ügyvezető igazgatója.

2011:

 • Fehér János, Delta-F Kft.
 • Fodor János, Fodor és Molnár Kft.
 • dr. Krech Vilmos, Krech Consulting Kft.
 • Ring Ferenc, Ring Bt.
 • Szabó István Tivadar, Mura-Dráva Kft.

2012:

 • Dr. Vári Kovács József, Hat Faktor Kft.
 • Domokos Tamás, Enigma 2001 Kft.
 • Macher Endréné, Macher Kft.
 • Puska József, Eudeal Plusz Kft.
 • Zámbó Zoltánné egyéni vállalkozó

2013:

 • Csepregi Csegő,   BCL Kft.
 • Jancsó Péter, JFP Trade Kft.
 • Kész Ottó, Kész & Kész Bt.
 • Kolek Józsefné,  egyéni vállalkozó
 • Szabó Zsuzsanna, Prisma Tanoda Kft.

2014:

 • Buza Ernő, Ezerszó Bt.
 • Csákberényi Nagy Árpád, egyéni vállalkozó
 • Kotsis Péter, AIKSZ Zrt.
 • Márkus Mária, egyéni vállalkozó

2015:

 • Belegrai Péter, MOTE Kft.
 • László Csaba, egyéni vállalkozó
 • Szomor János, Sopron Bank Burgenland Zrt.
 • Lévai László, egyéni vállalkozó

2016.

 • Kirst László, egyéni vállalkozó, Kirst Optika
 • Hunorfi István, Inter-Nett 2000 Kft.

2017.

 • Kiss Lajos  Fütszigbau Kft.;
 • Horváth József egyéni vállalkozó, Molto 2000 Bt. képviselő

2018.

 • Schindler Rózsa egyéni vállalkozó
 • Kelemen Csaba Kelemen Mérnöki Iroda Kft.
 • Dr. Lévai Nóra ügyvéd, Lévai Ügyvédi Iroda

2019.

 • Fiers András, Fiers Mechanika Kft.
 • Sörösné Fekete Zsuzsanna, Tréning Stúdió Kft.
 • Baranyai Imréné, Constans-I. Kft.

 

 

"gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj"

 • 2011 Madlerné Kiss Ágnes, Lucullus 3 Kft., Köpf Jenő, AIKSZ Zrt.
 • 2012 Sárvári József, Sárvári Asztalosipari Kft.
 • 2013 Kovács István munkaerő-képzési oszt. vez. Alba Volán Zrt.
 • 2013 Szarla Gyula szakoktató  Árpád Szakképző Iskola és Kollégium
 • 2014 Dávid Lajos FMKIK alelnök, egyéni vállalkozó
 • 2015.Egerszegi Zoltán, HTM Alba Zrt. vezérigazgató
 • 2016. Fiers Gyula, Fiers Kft. ügyvezető, tulajdonos
 • 2017. Gruming László, Motor Mechanic Autószervíz Kft. ügyvezető igazgató  
 • 2018. Egervári Miklós, szakoktató, Magyarmet Finomöntöde Kft.

 

"Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj"

 • 2012 Masterplast Nyrt.
 • 2013 Jüllich Glas Holding Zrt. Jüllich Ádám elnök
 • 2014 Romániai Magyar Közgazdász Társaság
 • 2014 Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
 • 2014 Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság
 • 2014 Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
 • 2014 Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Fiatal Vállalkozói Díj (Alapítva: 2013.)

 

 • 2014 Jancsó Péter, JFP Trade Kft.
 • 2015. Dóra Sebestyén, Unicomp Kft.
 • 2016. Madler László Lucullus 3 Kft.
 • 2016. Simon Péter gyárigazgató, Simon István egyéni vállalkozás
 • 2017. Gotthárd Imre, Giga 2003 Kft.
 • 2018. Abt-Jüllich Anikó, Jüllich Glas Holding Zrt.
 • 2018. Minárovits Márton, Albacomp RI Kft.

 

 Innovációs Díj (Alapítva: 2013.)

 

 • 2014 Magyarmet Finomöntöde Bt., Bicske
 • 2015. Albacomp RI Kft.
 • 2016. Macher Zrt.
 • 2017. Traqle Zrt.- Safeskin termékfejlesztésért, Székesfehérvár
 • 2018. Galaktika Kft.

Iparos Mester Vállalkozó Díj (Alapítva: 2013.)


2016.   Nagy István                egyéni vállalkozó         kőfaragó

2016.  Stivi János                   egyéni vállalkozó         fodrász mester

2016.  Simicska István           egyéni vállalkozó         kőműves mester

2016.  Nagy Lajos Dénes       egyéni vállalkozó         gépjárműjavító és szerelő mester

2016.  Wanderer Géza Pál     egyéni vállalkozó         pék mester

2016.  Tóth Antal Lajos           egyéni vállalkozó         szobafestő, mázoló és tapétázó mester

2016.  Kiss József                   egyéni vállalkozó        fodrász mester            

2016.  Papp József Györgyné  egyéni vállalkozó       fodrász mester

2016.  Elek István                    egyéni vállalkozó        gázvezeték és készülékszerelő mester

2016.  Tankó Zoltán Károly     egyéni vállalkozó         bádogos mester

2016.  Kovács Jenő                 egyéni vállalkozó         órás mester

2016.  Kálmán Imre                 egyéni vállalkozó         géplakatos és esztergályos mester

2016.  Lédeczi József              egyéni vállalkozó         kőműves mester

2016.  Krausz József                egyéni vállalkozó        asztalos

2016.  Nagy Jánosné                egyéni vállalkozó        virágkötő és virágkereskedő

2016.  Szebek Mihály István     egyéni vállalkozó        autóvillamossági szerelő mester

2016.  Tóth János                     egyéni vállalkozó        autófényező mester

2016.  Domján János                egyéni vállalkozó        cukrász mester

2016.  Flaschner Kálmán          egyéni vállalkozó        késes, műköszörűs mester

2016.  Kertész László Pál         egyéni vállalkozó        kádár mester

2016.  Lévai László                   egyéni vállalkozó        késes, műköszörűs mester

2016.  Harangozó Gyula           egyéni vállalkozó        fodrász

2016.  Krár Ferenc                    egyéni vállalkozó        asztalos mester

2016.  Mórocz István                 egyéni vállalkozó        gyémánt díjas kézműves kompaktor,

                                                                                       könyvkötő

2016. Balogh Károly                 egyéni vállalkozó         pék mester

2016. Déri Imre Péter               egyéni vállalkozó         gázvezeték és készülékszerelő mester

2016. Kolek Józsefné              egyéni vállalkozó          fodrász mester

2016. Jámbor László Károlynéegyéni vállalkozó          kozmetikus mester

 

2017. Bocs Ferenc                   egyéni vállalkozó         férfi fodrász mester

2017. Golenyák János              egyéni vállalkozó        kereskedő

2017. Jánosi László                  egyéni vállalkozó        villanyszerelő mester

2017. Krausz Józsefné             egyéni vállalkozó        női-férfi fodrász mester

2017. Nagy Lajos                      egyéni vállalkozó        húsfeldolgozó

2017. Ódor Erika                       egyéni vállalkozó        nőiruha készítő

2017. Varga Ferenc                  egyéni vállalkozó        kőműves mester

 

2018. Szabó Árpád                   egyéni vállalkozó        villanyszerelő

2018. Gajdacsik Gáborné         egyéni vállalkkozó       fodrász mester

2018. Kovács Elemérné            egyéni vállalkozó

2018. Katona Csaba Attila        egyéni vállalkozó        asztalos mester

 

KISS JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDIJ

 • 2017. Sipos Jenő, Fehér Cégcsoport elnök
 • 2018. Braun Nándor, BRAUN Kft.
 • 2019. Fodor János, Fodor és Molnár Kft.

 

 

KIVÁLÓ SZAKEMBER DÍJ (alapítva: 2017.)

 

 • 2017.  Sárvári Ádám         Sárvári Asztalosipari Kft.
 • 2017. Csordás Gyula         Lucullus 3 Kft. üzletvezető, nyugdíjas    
 • 2018.  Farkas Sándor        Fiers Mechanika Kft.
 • 2018.  Horváth Lajos         Horváth és Társa Kft.
 • 2018.  Sárvári Ágnes         Sárvári Asztalosipari Kft.
 • 2018.  Takács János         Takács Pékség Sütőipari Kft. 

 

 ETIKUS VÁLLALKOZÓ DÍJ - ETIKUS VÁLLALAT DÍJ (Alapítva: 2018.)

 

Etikus Vállalat díjazott:

 • 2018.  Fehérvár Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • 2018. Alba-Zöchling Nemzetközi Szállítmányozási és Fuvarozási Kft.
 • 2018. Garzon Bútor Cégcsoport

Etikus Vállalkozó díjazott:

 • 2018. Golenyák János, egyéni vállalkozó, Golenyák Fa-Barkács Áruház