Üdvözöljük a

Az innováció alapja az aktív humán tőke | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az innováció alapja az aktív humán tőke

„Az innováció az emberekkel kezdődik. Egy nemzet innovatív képességeit az ott élők tudása, kreativitása és kezdeményezőképessége határozza meg” mondta a magyarországi svéd nagykövet, Karin Olofsdottern. A fenti megállapítás alapján kerül áttekintése az innovációra legjelentősebb befolyással bíró humán erőforrás tényezők.

A statisztikák alapján megállapítható, hogy a Közép-dunántúli Régió 2012. IV. negyedévében az ország megyéinek összehasonlításában a harmadik legalacsonyabb munkanélküliségi rátáját, 9,9%-ot ért el. Az innovációs potenciál szempontjából azonban kiemelt fontossággal bír a különböző képzettségi szinttel rendelkezők aránya.

A Közép-Dunántúl az országos munkanélküliek statisztikájában a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 2797 fős létszámával –mely a regisztrált munkanélküliek 6,3%-a- a 4. helyet éri el hazai versenyben. A felsőfokú végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek legalacsonyabb arányát az Észak-magyarországi Régió érte el, melyet az Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl követ.

Összefüggés található a megye fejlettsége és a diplomás munkanélküliek száma között, melynek egyik oka az agyelszívás. Egyértelműen jelentkezik a belső migráció, mivel a fejletlenebb régiókból a fejlettebb régiókba történik népvándorlás, mely megjelenik a Közép-Magyarország és a Közép-dunántúli Régió között is. Az ilyen jellegű mozgás egyik alapja a felsőoktatási intézmények torz megoszlása (Közép-Dunántúl: 8 intézmény, Közép-Magyarország: 39 intézmény).

A korábbi évek belső migrációs tendenciája némi változást mutat, hiszen eddig jellemzően az ország kevésbé fejlett régióiból történt jelentősebb elmozdulás a fejlettebb térségek felé. Napjainkban egyértelműen látszik, hogy a fejlettebb régiókból is megindul a népvándorlás Budapest felé, ezzel ott koncentrálva a nemzeti tudást, mely újabb nehézséget állít a többi régió innovációs fejlődése elé.

 

Forrás: KSH, Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 -tervezet-