Üdvözöljük a

ATA kezelése magyar vámhivataloknál | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

ATA kezelése magyar vámhivataloknál

Szerző: Erdősné Sz. Zsuzsa | 2018. október 24.

Gyakor kérdések és válaszok a NAV ATA igazolvánnyal történő vámkezelési eljárásával kapcsolatban.

Mely vámhivatal végzi az ATA érvényesítését (zöld fedlap H) rovat): bármely vámhivatal vagy az ATA tulajdonos székhelye/lakhelye szerint illetékes vámhivatal? (ez a kérdés azért merült fel, mert előfordult, hogy, a megszokottól eltérően, a kiléptetést végző vámhivatal nem érvényesítette az ATA igazolványt, az ATA tulajdonosa pedig nem tudta így az ATA igazolványt használni)

NAV válasza:

Az ATA igazolvánnyal kezdeményezett kivitel vámeljárás lefolytatására a kiviteli vámeljárásra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 221. cikk (2) bekezdése szerint:

 

„Az áruk kiviteli eljárás alá vonásában a következő vámhivatalok illetékesek:

a) az exportőr letelepedési helyéért felelős vámhivatal;

b) az áruk exportszállításra történő becsomagolásának és berakodásának helyén illetékes vámhivatal;

c) az érintett tagállamban található másik vámhivatal, amely adminisztratív okoknál fogva illetékes a szóban forgó műveletben.

 

Ha az áruk értéke szállítmányonként és nyilatkozattevőnként nem haladja meg a 3 000 EUR-t, valamint az áruk nem esnek tilalom vagy korlátozás alá, az áruk kiviteli eljárás alá vonásában az első albekezdésben meghatározott vámhivatalokon kívül az áruk Unió vámterületéről történő kilépésének helye szerinti illetékes vámhivatal is illetékes.

 

Alvállalkozók bevonása esetén az első és második albekezdésben meghatározott vámhivatalokon kívül az alvállalkozó letelepedési helyéért felelős vámhivatal is illetékes az áruk kiviteli eljárás alá vonásában.

Ha valamely egyedi eset körülményei indokolttá teszik, akkor egy másik, az áruk vám elé állítása szempontjából kedvezőbb elhelyezkedésű vámhivatal is illetékes az áruk kiviteli eljárás alá vonásában.”

 

Fontos megjegyezni, hogy ha a kiviteli vámhivatal nem azonos a kilépési vámhivatallal (kilépési vámhivatal az, ahol az áru elhagyja az EU vámterületét), úgy a kilépési alakiságok elvégzése céljából mind az árut, mind pedig az ATA igazolványt be kell mutatni a kilépési vámhivatalnál is.

 

Tehát a kamarai kibocsátást követően az ATA igazolványt az exportőr székhelye, lakhelye szerint illetékes vámhivatalhoz kell vinni, mert ott érvényesítik azt. Ha másik vámhivatalnál kéri az ATA tulajdonosa az ATA igazolvány érvényesítését, valóban előfordulat, hogy nem végzik el az érvényesítést.

  

Mely vámhivatal érvényesíti a csatlakozó igazolványt: az eredeti igazolványt érvényestő vámhivatal vagy bármely vámhivatal? (a csatlakozót, praktikusan, a határon szerették volna bemutatni és érvényesíteni, de a határvámhivatal visszaküldte az ügyfelet az egyik budapesti vámhivatalhoz, ahol is az eredeti igazolványt elindították)

NAV válasza:

A Magyarországon kibocsátott csatlakozó igazolvány érvényesítését az a vámhivatal végzi el, amely az eredeti igazolványt is érvényesítette.

 

Hogyan jár el a vámhivatal akkor, ha az ATA tulajdonosa az ATA érvényességén túl szállítja vissza az árukat?

NAV válasza:

Az ATA igazolvány érvényességi idején túl újrabehozatalra kerülő áruk tekintetében az ATA igazolvány újrabehozatali betétlapja, mint szabad forgalomba bocsátást kezdeményező vám-árunyilatkozat nem használható fel. Mindazonáltal lehetőség van arra, hogy a nyilatkozattevő normál vám-árunyilatkozat benyújtásával kezdeményezze az újrabehozatalra került áruk, mint tértiáruk vámmentes szabad forgalomba bocsátását az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK) 203. cikke alapján, amennyiben az ott meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek.

 

ATA felhasználók figyelmébe: 

 

Az ATA igazolvánnyal történt kivitelt követően áruknak – a harmadik országban elvégzett alakiságokon túl – az Európai Unió vámterületére történő behozatalakor, a belépési vámhivatalnál az ATA igazolvány és az azon feltüntetett áruk bemutatása minden esetben szükséges. A belépési vámhivatalnál történő szabad forgalomba bocsátás kezdeményezésén túl lehetőség van arra is, hogy – az ATA igazolvány tranzit betétlapjainak használatával – az áruk másik vámhivatalhoz továbbítását indítványozza az érintett személy. Ebben az esetben az áruk szabad forgalomba bocsátására az árutovábbítás lezárását követően kerülhet sor a rendeltetési vámhivatalban.

 

Fontos megjegyezni, hogy ha az ATA igazolvánnyal (ideiglenes) kivitelben vámkezelt, majd az EU vámterületére visszaszállított áruk esetén az újrabehozatalkor szükséges alakiságok elvégzése elmaradt, és ez utólag a vámhatóság tudomására jut, akkor megállapítható, hogy az EU-ba történő behozatalkor a vám elé állításra (UVK 139. cikke), illetve a vámeljárás alá vonásra vonatkozó kötelezettség (UVK 149. cikke) nem teljesült (ezt igazolja az újrabehozatali betétlap és/vagy az árutovábbítási betétlap vámhivatali záradékolásának hiánya). Ezért a körülmények mérlegelését követően vámigazgatási bírság kiszabásának van helye.