Üdvözöljük a

Általános információk | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Általános információk

FMKIK információ  ugyfelszolgalat@fmkik.hu

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban Gktv.) 2012. január 1-jétől írja elő a gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációját. Ennek keretében az egyéni és társas vállalkozások kötelesek

 - kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és

 - a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból).

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához regisztráló vállalkozások az alábbi bankszámlaszámra utalhatják a kamarai hozzájárulást:

 

FMKIK 10918001 - 00000008 - 21120105

 

A kamarai hozzájárulást (5000,-Ft /év) a tárgyév március 31. napjáig kell megfizetni.


Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a kérelmező nevét, adószámát és a „kamarai hozzájárulás” jogcímet kell feltüntetni.

 

A Fejér megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál kell nyilvántartásba vételüket kezdeményezniük, kivéve, ha székhelyük Dunaújvárosban van.

 

A kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak/válnak kamarai taggá.

 

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

 

 A regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik azon vállalkozókra, akik az agrárkamara tagjai. A magán állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Nem tartoznak a törvény hatálya alá a lakásszövetkezetek sem.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül, a már működő vállalkozások pedig a hivatkozott jogszabály hatálybalépését követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-jéig voltak kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Az adatokban történt változásnál 5 munkanapon belül kezdeményezni kell az adatmódosítás átvezetését, megszűnés esetében a nyilvántartásból való törlést. Az adatmódosítás és a törlés esetén díjat nem kell fizetni.

 

Hogyan tud regisztrálni?

A regisztráció két lépésből áll:

1. az adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és beküldése,

    

On-line adatlap kitöltés: www.kamreg.hu


2. az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetése a tárgyév március 31-ig.

A regisztráció folyamata elektronikusan:

A regisztráció folyamata személyesen:

 

 

 

Hogyan fizetheti be a kamarai hozzájárulást: 


 

 

A regisztrációt követően a három alapszolgáltatás:

·       Csoportos tanácsadás: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben

·       Üzleti partnerkeresés

·       Pályázatfigyelés

 

Egyéb elérhetőségeink:

e-mail: ugyfelszolgalat@fmkik.hu 

telefon: 22-510-310 

cím: Gazdaság Háza 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 


Kapcsolódó anyagok: