Üdvözöljük a

Agrárium | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Agrárium

2012. augusztus 1-jén lépett hatályba a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Agktv.), mely szerint az agrárkamara létrejöttének napján, legkésőbb 2013. március 31-én az agrárkamara tagjává válnak az agrárgazdasági tevékenységet folytatók. E törvény értelmében 

 

a) gazda:Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező agrárgazdasági tevékenységet folytató őstermelő vagy egyéni vállalkozó;

 

b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező

 

ba) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,

 

bb) a ba) pont szerinti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság;

 

c) agrárkamara tagja: a kamarai tagjegyzékbe bejegyzett gazda, gazdálkodó szervezet;

 

d) agrárgazdasági tevékenység: az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek, a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a szőlő termelése, feldolgozása, az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az élelmiszer feldolgozása, valamint az ezekhez kapcsolódó, közvetlen ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek, amelyekre vonatkozóan közigazgatási szerv nyilvántartási kötelezettsége kiterjed.

 

A fent írtak miatt kamaránkhoz már csak azok az egyéni vállalkozók és cégek tartoznak,  akik/amelyek nem tagjai az Agrárkamarának.

Ugyanakkor az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek és az ilyen egyéni vállalkozóknak a kereskedelmi és iparkamaránál is regisztrálniuk kell és meg kell fizetniük a kamarai hozzájárulást is.

 

Amennyiben az agrárkamaráról szóló törvény szerint a gazdálkodó szervezet vagy az egyéni vállalkozó az agrárkamara tagja, akkor ott kell eleget tennie a regisztrációs kötelezettségnek és megfizetnie a tagdíjat.

 

Az agrárkamarai tagjegyzékbe való bejelentkezés határideje 2012. november 30. volt, és jelenleg is folyamatos.  

Az agrárkamara területei szervezete a megyékben, valamint a fővárosban működik.

Az agrárkamara fejér megyei területi szervezete Székesfehérváron a Fürdő u. 1. szám alatt található. Telefonos elérhetősége: 22/348-451.

 

Felhívjuk szíves figyelmét azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyeknek az agrárkamarai törvény változása értelmében 2013-as évtől már nem a kereskedelmi és iparkamarához, hanem az agrárkamarához kell regisztrálniuk, hogy a tévesen hozzánk utalt, nem a kereskedelmi és iparkamarát illető 2013./2014./2015. évi kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft) visszautaljuk az alábbi linken található „KÉRELEM” kitöltése, és kamaránkhoz való visszajuttatása után.

 

Kérjük, hogy a kérelmet kitöltve, cégszerűen aláírva szíveskedjen visszajuttatni a kamarához, személyesen, postai úton, vagy elektronikus levél formájában az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre.