Üdvözöljük a

A kamara küldetése, filozófiája, jövőképe | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A kamara küldetése, filozófiája, jövőképe

Az FMKIK filozófiája

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a gazdasági önkormányzat működésének ideális megtestesítője és a tisztességes vállalkozói magatartás, mint érték közvetítője.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a térségben működő gazdálkodó szervezetek, az önkéntes kamarai tagok, a potenciális partnerek számára a legjobb választási lehetőség az érdekérvényesítési, érdekképviseleti feladatok ellátásában, a kamarai szolgáltatások biztosításában.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéhez a szolgáltatói jellegű, vállalkozói szemléletű kamara biztosítson stabil hátteret, és mint érték terjesztése jelenjen meg a tisztességesen gondolkodó és működő vállalkozás.

 

Az FMKIK Küldetése

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:

  • a gazdálkodó szervezetek, a tagság érdekében, a tagság által működtetett szervezet, amely biztosítja érdekhordozóik gazdasági folyamatokra való ráhatását.
  • közvetít a makro-, és a mikro gazdasági környezetben az országos és a helyi gazdaságpolitika között a gazdálkodó szervezetek érdekeinek érvényesítéséért.
  • érdekképviseleti munkája és szolgáltatási tevékenysége alapján feladatának tekinti a modern vállalkozási kultúra terjesztését, a fiatalok bevonását.
  • tevékenységével támogatja, hogy a gazdálkodó szervezetek fejlődő, professzionális, innovatív, működőképes és megbízható szervezetek legyenek.

 

Az FMKIK Jövőképe

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a mindenkor hatályos kamarai törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt feladatai mellett meghatározó szereplője a térség gazdaságfejlesztésének. Az FMKIK – az Enterprise Europe Network hálózat tagjaként - elősegíti a külgazdasági kapcsolatok erősítését és az innovációs kultúra térnyerését.  Közreműködik a régió munkaerő vonzóképességének fejlesztésében a Kárpát-medencei gazdasági térség integrációja által.

Meghatározó érdekközvetítő és kapcsolatépítő szerepet tölt be a Közép-dunántúli régióban és tágabb gazdasági környezetében a fiatalok tudatos bevonásával, helyi és regionális vállalkozói közösségek létrehozásával.

Közreműködik a gazdaság igényeihez igazodó szakképzési rendszer, a duális képzés, a felnőttképzés fejlesztésében. Hozzájárul a jövő nemzedékének pályaorientációs sikeréhez, népszerűsíti a szakmák mestereit a gyakorlati oktatásban, a mestercím társadalmi, szakmai rangját erősíti.

A szolgáltatói jellegű, vállalkozói szemléletű kamara működését a korszerű módszertan, az innovációra, és a fejlesztésre, a megújuló energia alkalmazására és a környezettudatos gondolkodás elősegítésére való törekvés, a Kiválóság Kultúra terjesztése és a minőség iránti elkötelezettség jellemzi.